середа, 27 липня 2016 р.

Віталій Миколайович Ханко - наш постійний відвідувач!


Мистецтво­знавець, бібліограф, музейник, викладач, засужений працівник культури України. А ще Віталій Миколайович є автором понад 1700 праць, серед яких роботи, присвячені храмовій архітектурі, діячам культури і мистецтва, меценатам церкви тощо.
У відділі краєзнавства є такі праці Віталія Ханка: "Енциклопедія мистецтва Полтавщини" в 2-х томах; "Словник мистців Полтавщиини"; "Миргородський мистецький словник (кінець XVII- початок XXI сторіччя)"; "Лекції з історії мистецтва".
До речі, Еницклопедія мистецтва Полтавщини - це перша в Україні велика регіональна художня енциклопедія. Віталій Ханко збирав протягом 40 років (!) матеріали про діячів мистецтва, меценатів і фундаторів храмів, про населенні пункти Полтавщини — осередки розвитку мистецтва, художні навчальні заклади, музеї й мистецькі збірки, промислові артілі та фабрики художніх виробів.