вівторок, 15 жовтня 2019 р.

«Історик Полтавщини» до 160-річчя від дня народження Лева Васильовича Падалки

Відділ краєзнавства підготував книжкову виставку «Історик Полтавщини» до 160-річчя від дня народження Лева Васильовича Падалки.


Л. Падалка (1859-1927) широко знаний в Україні та поза її межами історик, статистик, археолог, етнограф, громадський діяч, який, на думку більшості дослідників минулого, уособлював полтавське краєзнавство у кращому розумінні цього слова. Уродженець Чорнух, земляк генія української філософської думки Г. Сковороди, присвятив своє життя служінню Батьківщині, створенню наукових і культурницьких засад розбудови незалежної Української держави.
Початкову освіту він отримав у Лубенському духовному училищі, середню – в Полтавській семінарії та екстерном у Першій Полтавській гімназії, вищу – на історико-філологічному факультеті Київського університету Св. Володимира. Провідником талановитого полтавця до Великої науки стали історик В. Антонович та відомий полтавець М. Драгоманов. Тож не дивно, що молодий учений посів гідне місце серед членів історичного товариства Нестора-літописця при Київському університеті. Доля пов’язала його наступне життя з Полтавщиною і Херсонщиною, а наукова творчість і активна громадянська позиція  сформували особистість. Література, представлена на виставці, охоплює широкий спектр діяльності цієї непересічної особистості.
Історичні дослідження вченого стосувалися минувшини краю доби пізнього середньовіччя. Археологічна діяльність межувала у його дослідженнях з пам’яткооохоронною діяльністю. Л. Падалка був серед ініціаторів створення у Полтаві краєзнавчого музею, музею Полтавської битви. Він був талановитим педагогом – вихователем майбутніх вчених серед яких Н. Мірза-Авакянц, М. Ренський, П. Репетін та інші.
Багата наукова спадщина визначного дослідника –земляка – це наша гордість, адже Л. Падалка вписав світлу сторінку у велику книгу мудрості талановитої полтавської родини.