понеділок, 1 квітня 2019 р.

Геній з душею козака-характерника

Микола Васильович Гоголь - видатний прозаїк і драматург, творчість якого однаковою мірою належить російській та українській літературі, один з перших представників світового реалізму. Народився у селі Сорочинцях Миргородського повіту (тепер – Великі Сорочинці) в поміщицькій сім’ї. Дитинство його минуло у селі Василівці (Яновщині, тепер – Гоголеве Шишацького р-ну). У духовному розвитку майбутнього письменника певну роль відіграв батько – Василь Панасович, поет і драматург того часу. Навчався Гоголь у Полтавському повітовому училищі, потім в Ніжинській гімназії вищих наук. У 1828 р. Гоголь переїжджає до Петербурга, де навчається в Академії мистецтв.

У 1831 – 1832 рр. з’явився цикл повістей «Вечори на хуторі біля Диканьки», який приніс письменнику літературну славу. У повістях циклу оспівано поетичний образ України, овіяний повір’ями й легендами. У 1835 р. вийшли збірки «Миргород» та «Арабески», у 1836 р. – повість «Ніс», а у 1845 р. – «Шинель», у яких повною мірою зазвучав гоголівський «сміх крізь сльози». Повість-епопея «Тарас Бульба» (1835) присвячена героїчній боротьбі українського народу проти іноземних гнобителів. У 1836 р. петербурзьким Александринським театром було поставлено комедію «Ревізор».
У червні 1836 р. Микола Гоголь виїхав за кордон. У Швейцарії, Римі, Парижі він працював над поемою «Мертві душі», писав також драму з історії Запоріжжя (збереглися уривки), повість «Рим» та ін.
Микола Васильович ніколи не забував рідну Василівку, матір, сестер. Туди він приїжджав із Петербурга та із-за кордону влітку 1832, 1835, 1841, 1848, 1850 та 1851 років. Під час останнього перебування в Україні весною 1851 року письменник працював над другим томом «Мертвих душ», однак з незрозумілих причин за кілька днів до смерті спалив його.
Микола Гоголь відомий і як  збирач та великий шанувальник українського фольклору. Зібрані ним пісні були опубліковані 1909 року Академією наук. Панас Мирний в листі до М. Коцюбинського 1902 року писав: «Що не кажіть, а Гоголь душею і натурою наш…»
Творчість Миколи Гоголя справила помітний вплив на українську літературу, зокрема на творчість Є.Гребінки, Г.Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка, який присвятив йому вірш (“Гоголю», 1844 р.). П’єси письменника широко ставилися на українській сцені, за сюжетами його творів створено опери М. Лисенка, П. Чайковського, М. Мусоргського, М. Римського-Корсакова.
На Полтавщині працює два музеї М. В. Гоголя – літературно-меморіальний музей в с. Великі Сорочинці та музей-заповідник у с. Гоголеве (колишній Василівці), де в 1982 – 1984 рр. відбудовано весь комплекс будівель, що складали садибу Гоголів. Пам’ятники письменникові є в Полтаві, Сорочинцях, Диканьці, Миргороді, Пирятині, Шишаках та ін. Іменем письменника названо Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр (1958 р.).
До 210-ї річниці від дня народження Миколи Гоголя у відділі краєзнавства відкрито книжову виставку "Геній з душею козака-характерника", яка ознайомить користувачів з відомим творами нашого земляка, а також з літературою, що допоможе осягнути непростий життєвий шлях письменника.Література:
1. Стромецький О. Гоголь : дослідження стилю, філософії, методів та розвитку персонажів / О. Стромецький. - Львів : Світ, 1994. - 309 с.
2. Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский / К. В. Мочульский. - М. : Республика, 1995. - 607 с. - (Прошлое и настоящее).
3. Воропаев В. А. Н. В. Гоголь : жизнь и творчество: в помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / В. А. Воропаев. - М. : Изд-во МГУ, 1998. - 128 с. - (Перечитывая классику).
4. Павлинов С. А. Путь духа: Николай Гоголь / С. А. Павлинов. - М. : [б. и.], 1998. - 70 с.
5. Гоголь в воспоминаниях современников / ред. Н. Л. Бродский. - М. : Гослитиздат, 1952. - 719 с. - (Серия литературных мемуаров).
6. Соколов Б. В. Гоголь. Энциклопедия / Б. В. Соколов. - М. : Алгоритм, 2003. - 544 с. - (Русские писатели).
7. Барабаш Ю. Я. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко / Ю. Я. Барабаш. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - 742 с. - (Б-ка Шевченківського комітету).
8. Стромецький О. Гоголь  : дослідження стилю, філософії, методів та розвитку персонажів: монографія / О. Стромецький. - Кліфтон : Компьютопринт Корпорація, 2007. - 208 с. - Текст укр. та англ. мовами.
9. Золотусский И. П. Гоголь в Диканьке / И. П. Золотусский. - М. : Алгоритм, 2007. - 240 с. : ил. - (Литература с географией).
10. Вінок М. В. Гоголю: Гоголь і час : збірник / упоряд. В. В. Сосідко. - Х. : Прапор, 1989. - 250 с. : факс.
11. М. Гоголь і світова література : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний ун-т ім. В. Г. Короленка ; ред. О. М. Ніколенко. - Полтава : АСМІ, 2009. - 237 с. - (Гоголівські читання в Полтаві).
12. М. Гоголь і Україна : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний ун-т ім. В. Г. Короленка ; ред. О. М. Ніколенко. - Полтава : АСМІ, 2009. - 117 с. - (Гоголівські читання в Полтаві). Текст укр. та рос. мовами .
13. Микола Васильович Гоголь на Полтавщині. - Полтава : Сімон, Б. р. - 10 с. + 12 листівок. - Текст укр., рос. та англ. мовами.
14. Микола Гоголь у творах учнів ліцею № 1 / уклад. М. Грибан. - Полтава : Дивосвіт, 2008. - 24 с. : іл.
15. Н. В. Гоголь. Загадка смерти / В. М. Милявский [и др.]. - Полтава : Дивосвіт, 2008. - 24 с. + 4 л. фотоил.
16. Скорик В. П. М. В. Гоголь і Диканька / В. П. Скорик. - Полтава : Скайтек, 2008. - 38 с. + 4 л. фотоіл.
17. Микола Гоголь. Україна і світ : каталог Всеукраїнської художньої виставки, присвяченої 200-річчю від дня народження М. В. Гоголя / уклад. О. В. Зяблюк. - Полтава : б. в., 2009. - 96 с. : іл. - 29.00 грн.
18. Смірнова Р. А. М. В. Гоголь: маловідомі сторінки біографії : монографія / Р. А. Смірнова. - Полтава : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2009. - 174 с.
19. Вересаев В. В. Гоголь в жизни : систематический свод подлинных свидетельств современников / В. В. Вересаев. - Х. : Прапор, 1990. - 680 с.
20. Гоголь на Родине : альбом художественных фототипий и гелиогравюр относящихся к памяти Н. В. Гоголя. - Репр. воспроизведение изд. 1901 г. - Х. : САГА, 2009. - 18 с. + 86 л. ил.
21. Супронюк О. К. Н. В. Гоголь и его окружение в Нежинской гимназии : биобиблиографический словарь / О. К. Супронюк. - К. : Академпериодика, 2009. - 252 с. + 12 л. фотоил.
22. Манн Ю. В. Н. В. Гоголь: судьба и творчество / Ю. В. Манн. - М. : Просвещение, 2009. - 303 с. : ил.
Анотація: Книга посвящается 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. В ней в увлекательной, беллетризованной форме рассказывается о биографии писателя, прослеживается эволюция его творчества, начиная с первых публикаций до «Авторской исповеди» и «Выбранных мест из переписки с друзьями». Специальные главы книги автор посвящает программным произведениям Гоголя: «Мертвым душам», «Ревизору», «Шинели» и т. д., сценическому воплощению этих шедевров в театрах. Книга богато проиллюстрирована документальными фотографиями, рисунками известных художников к произведениям писателя, его автографами.
23. Куприенко В. П. Гоголь. Загадочная смерть в Москве / В. П. Куприенко. - Краматорск : Офсет, 2009. - 236 с. + 2 л. ил.
24. Манн Ю. В. Гоголь : завершение пути: 1845-1852 / Ю. В. Манн. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 304 с.
Анотація: Заключительная книга охватывает последний период жизни великого писателя — с 1845 по 1852 год. Много важных событий произошло в этот промежуток времени: прощание Гоголя с Италией; паломничество через Средиземное море и по ближневосточным землям в Иерусалим к Гробу Господню; окончательное возвращение - после почти двенадцатилетнего пребывания за границей - на родину; встречи на Украине, в Петербурге и Москве со многими выдающимися деятелями отечественной культуры; посещения Оптиной пустыни и т.д. И самое главное — продолжение работы над «Мертвыми душами». В книге раскрывается полная трагического напряжения история второго тома поэмы, закончившаяся уничтожением его беловой рукописи и последующей затем смертью писателя. Книга адресована всем интересующимся литературой и прежде всего учителям словесности и школьникам как чтение и образец глубокого филологического исследования.
25. Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем / С. Т. Аксаков. Из семейной хроники Гоголей / О. Гоголь-Головня. - М. : Роман-газета, 2009. - 64 с. - (Роман-газета).
26. Н. В. Гоголь: духовное измерение жизни и творчества (к 200-летию со дня рождения) [Текст] / Полтавский национальный технический ун-т им. Ю. Кондратюка. - Полтава : АСМИ, 2010. - 300 с. - (Украинский журнал русской философии. Вестник Общества русской философии при Украинском философском фонде).
Анотація: Сборник приурочен к 200-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя и представляет собой попытку осмысления философии жизни и творчества великого русского и украинского писателя. Сборник рассчитан на философов, учёных-гуманитариев, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов, студентов, широкий круг интеллектуалов, интересующихся отечественной философией и культурой XIX века.
27. Мацапура В. И. Н. В. Гоголь: художественный мир сквозь призму поэтики : монография / В. И. Мацапура. - Полтава : Полтавський літератор, 2009. - 304 с.
Анотація: В монографии исследуются актуальные проблемы поэтики гоголевского творчества, в частности проблемы мифологизации и мифотворчества, индивидуального стиля писателя, жанровой специфики созданных им произведений. Анализируя художественный мир Гоголя, начиная с первых литературных опытов и заканчивая «Мертвыми душами», автор сосредоточивает внимание на особенностях художественной структуры гоголевских шедевров, их мотивной организации, на приёмах остранения, детализации, роли и функциях «мелочей». Книга адресована литературоведам, преподавателям, студентам-филологам и широкому кругу читателей, интересующихся творчеством Гоголя.
28. Гоголь с неизвестным / сост. О. Богомолец ; худож. М. А. Онацько. - Б. м. : [б. и.], Б. г. - 200 с. : ил. - На рус., англ. и укр. языках.
29. Соколов Б. В. Гоголь : энциклопедия / Б. В. Соколов. - М. : Эксмо, 2007. - 737 с. : ил.
30. Тома, Леонід Васильович. Микола Гоголь / Л. В. Тома. - Х. : Фоліо, 2009. - 124 с. - (Знамениті українці).
Анотація: Про Миколу Гоголя як про великого російського письменника, культурного і громадського діяча сказано і написано дуже багато. Жоден з російських письменників, що визначають лице російської літератури, не оминув його впливу. Гоголь став улюбленим письменником і володарем душ мільйонів людей на планеті. Тому і треба сказати про «українського Гоголя», про першооснову його душі. Великий російський письменник М. В. Гоголь є, на думку багатьох дослідників і літературознавців, найбільш виразним представником української школи в російській літературі. Отже, можемо говорити про нього і як про українського письменника, бо українська тематика творів Гоголя — це невід'ємна частина його творчої особистості. Він — один з кращих виразників української ментальності. У його творах найбільш повно і яскраво відтворилися риси українського національного характеру.
31. Кривий В. М. Микола Васильович Гоголь : класик світовой літератури : до 200-річчя з дня народження / В. М. Кривий. - Б. м. : Б. в., Б. р. - 4 с. : іл.
32. Микола Гоголь. Інтерпретації : збірник на основі матеріалів міждисциплінарної наукової конференціії "Інтерпретація творів М. Гоголя в XX - XXI ст.", 8 квіт. 2009 р. в НаУКМА / упоряд. Л. Брюховецька. - К. : Задруга, 2009. - 196 с. : фотоіл. - (Б-ка журн. "Кіно-Театр").

Немає коментарів:

Дописати коментар