середу, 15 серпня 2018 р.

100-річний ювілей Державного архіву Полтавської області

Відділ краєзнавства підготував книжкову виставку «Світло істини, жива пам’ять: до 100-річчя Державного архіву Полтавської області.
Державний архів Полтавської області веде свій літопис від серпня 1918 року. Саме тоді группа прогресивної місцевої інтелігенції заснувала при музеї губернського земства Центральний архів Полтавщини.

Цього року Державний архів Полтавської області відзначає 100-річчя.  У вересні 1917 року в Україні було створено Бібліотечно-архівний відділ у складі Департаменту мистецтв Генерального секретарства освіти Української Центральної Ради, головним завданням закладу була підготовка архівної реформи та створення мережі державних архівних установ. Полтавці були одними з перших, хто долучився до розбудови архівної справи в Україні.
Протягом своєї  столітньої історії архівна система Полтавщини зазнала чимало змін та реорганізацій, неодноразово змінювалася назва установи, підпорядкування, але головні функції архіву залишалися незмінними. Пріоритетними напрямками роботи архіву залишаються надійне зберігання документів, поповнення архівного фонду якісною джерельною базою, вдосконалення системи обліку та всебічне використання і популяризація архівних джерел.
Державний архів Полтавської області став органом державного управління, важливою сферою життєдіяльності суспільства, високоавторитетною історико-архівною, науково-дослідною установою.Значення Державного архіву сьогодні, як ніколи важливе і потрібне для функціонування цивілізованого суспільства, для розбудови держави. Активними споживачами архівної інформації на Полтавщині є органи державної влади, місцевого самоврядування, установи, організації, підприємства різних форм власності, депутати всіх рівнів, окремі громадяни. Завдяки роботі архівістів відтворюються забуті сторінки нашої минувшини та історична справедливість, передовсім до людей, які потерпіли від тоталітарних режимів, підтверджуються їхні законні права на соціальний захист.
Державний архів на сьогодні не лише заклад, де зберігаються духовні скарби нашого народу. В сучасних умовах архівна установа є інформаційною службою комплексного міжгалузевого характеру. Архів забезпечує реторспективною документною інформацією, насамперед, науку. Вітчизняна наука не вийде на світовий рівень, якщо найповніше не використає документальні багатства архівів. У свою чергу, не може бути розвитку архівної справи без допомоги істориків та краєзнавців.
У Державному архіві Полтавської області працювали такі відомі архівісти як В. Щепотьєв, І. Рибаков, Ф. Герасименко, М. Бужинський. М. Лятошинський,  К. Ляхович, А. Момонт, М. Брусилова, Н. Пайдем, І. Львовський, В. Жук, М. Назаренко, які були фахівцями своєї справи, розбудовували архівну справу на теренах Полтавщини, брали активну участь у науковому і громадському житті краю.
На книжковій виставці представлені  видання архівних збірників до ювілеїв закладу, путівники по Державному архіву Полтавської області (видання різних років), книги про Полтавську область, у роботі над якими брали участь творчі колективи ДАПО. Відділ краєзнавства Полтавської ОУНБ також презентує на виставці свій творчий доробок: бібліографічний список «Скарбниця історичної пам'яті: (до 100-річчя Державного архіву Полтавської області)». Список включає літературу про ДАПО, що зберігається у Полтавській ОУНБ за період 1956-2018 рр.
 Видання та виставку підготувала Лариса Миколаївна Карпенко, провідний бібліотекар-головний краєзнавець відділу краєзнавства.

Вискавка буде цікавою як для істориків і краєзавців, так і для користувачів, яким не байдуже минуле і сучасність рідної Полтавщини.

Немає коментарів:

Дописати коментар