вівторок, 7 лютого 2017 р.

Презентація видання відділу краєзнавства

                                 
Сьогодні видавнича діяльність стає однією з пріоритетних сфер роботи відділу краєзнавства Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського. За останній рік (2016) бібліотекарі підготували та видали 6 бібліографічних посібників, серед яких гідне місце займає видання, присвячене 125-річчю Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського "Духовна скарбниця національного самоусвідомлення та гідності: Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського".                                             
7 лютого бібліотекарі мали нагоду презентувати це видання для широкого загалу.
Пропонуємо більш детально ознайомитися із структурою покажчика. Отже, відкриває покажчик вступна стаття заслуженого працівника культури України, заступника директора Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського В. О. Мокляка «Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського», яка ознайомить користувачів із тим славним шляхом, який пройшов музей за 125 років від природничо-історичного музею Полтавського губернського земства до Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.
Структурно даний покажчик складається із 4-х розділів.


Перший розділ покажчика «Скарби, що відкриті людям» вміщує джерела, які ознайомлять із видавничою та просвітницькою діяльністю Полт. краєзнавчого музею. Тут зафіксовані джерела починаючи від перших друкованих видань 1927-1928 рр. таких як два «Збірники» та «Екскурсійний довідник» і закінчуючи виданнями останніх років, зокрема два серіальних видання: «Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: збірник наукових статей» та «Звід пам'яток історії та культури України: Полтавська область».
Розділ 2-й «Місток між минулим та прийдешнім» містить джерела, які ознайомлять вас із минулим та сьогоденням Полт. краєзнавчого музею. На початку даного розділу вміщено путівники по краєзнавчому музею різних років та матеріали, присвячені власне будинку губернського земства: історії його створення та архітектурний опис.
У першому підрозділі 2-го розділу «Тут дихає історія» вміщено джерела, які розкривають історію створення, становлення та розвитку Полт. краєзнавчого музею. Тут перш за все, ви маєте змогу ознайомитися із документами з історії музею: «Ежегодники естественно-исторического музея Полтавского губернского земства» та «Отчетами о естественно-историческом музее Полтавского губернського земства» різних років, збіркою «Документи з історії центрального пролетарського музею Полтавщини», описами «Естественно-исторический музей Полтавского губернского земства» тощо.
У другому підрозділі «У спадок нащадкам» вміщено джерела, які розкриють сьогодення та перспективи діяльності Полт. краєзнавчого музею як науково-методичного осередку музейництва Полтавщини.
Третій розділ «Правда історії мовою експонатів» містить джерельну базу, яка ознайомить вас і з фондовими збірками та  колекціями, які знаходяться у фондах музею. Також можна віднайти відомості з історії та опис окремих експонатів.
Четвертий розділ «Хранителі пам'яті Полтавського краю» містить джерела, які розповідають про видатних людей, що стояли біля джерела створення Полт. краєзнавчого музею та їхніх послідовників, які гідно продовжують розпочату справу.
На момент публікації даного покажчика бібліотека отримала ще два видання з даної тематики, які ми не могли обійти увагою. Це видання наших видатних науковців В. М. Самородова та С. Л. Кигим «Постаті природознавства та музейництва Полтавщиини (ХІХ-ХХ ст): на посвяту 125-річчя заснування Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського» та черговий, 10-й випуск збірника наукових статей Полтавського краєзнавчого музею «Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство та охорона пам'яток». Вони були включені в додаток даного покажчика.
Для полегшення пошуку інформації до покажчика створено науково-допоміжний апарат - іменний покажчик персоналій, який значно спрощує пошук осіб, згаданих в даних джерелах.
Немає коментарів:

Дописати коментар