понеділок, 8 серпня 2022 р.

Шануймо Сковороду! : рекомендаційний бібліографічний список літератури

 
1.    Твори

1. Сковорода Г. С. Байки Харківські. Афоризми / Г. С. Сковорода. - Х. : Прапор, 1972. - 131 с. : іл.

2. Сковорода Г. С. Байки Харківські / Г. С. Сковорода. - Львів : Terra Incognita, 2019. - 108 с. : іл.

3. Сковорода Г. С. Вибрані твори / Г. С. Сковорода. - К. : Дніпро, 1971. - 135 с. : іл., факс. - (Шкільна б-ка).

4. Сковорода Г. С. Вибрані твори : в 2 т. / Г. С. Сковорода. - К. : Дніпро,1972. - Т. 1. - 271 с. : іл.

5. Сковорода Г. С. Вибрані твори : в 2 т. / Г. С. Сковорода. - К. : Дніпро, 1972. - Т. 2. - 278 с. : іл.

6.    Сковорода Г. С. Вибрані твори / Г. С. Сковорода. - Х. : Прапор, 2007. - 384 с. : іл.
7.    Сковорода Г. С. Життя наше - це подорож / Г. С. Сковорода. - Львів : Апріорі, 2021. - 272 с. : іл.

8. Сковорода Г. С. Заповіти Григорія Сковороди / Г. С. Сковорода ; пер. Н. М. Буцька. - Полтава, 2005. - 58 с.

9. Сковорода Г. С. Избранное : песни, басни, притчи / Г. С. Сковорода. - М. : Художественная литература, 1972. - 231 с.

10. Сковорода Г. С. Літературні твори / Г. С. Сковорода. - К. : Наукова думка, 1972. - 436 с. : іл.

11. Сковорода Г. С. Найкраще / Г. С. Сковорода. - Львів : Terra Incognita, 2018. - 320 с.

12. Сковорода Г. С. Пізнай в собі людину / Г. С. Сковорода. - Львів : Світ, 1995. - 527 с.

13. Сковорода Г. С. Повна академічна : збірка творів / Г. С. Сковорода. - Х. : Майдан, 2010. - 1399 с.

14. Сковорода Г. С. Повне зібрання творів : у 2 т. / Г. С. Сковорода. - К. : Наукова думка, 1973. - Т. 1. - 531 с.

15. Сковорода Г. С. Повне зібрання творів : у 2 т. / Г. С. Сковорода. - К. : Наукова думка, 1973. - Т. 2. - 574 с. : іл.

16. Сковорода Г. С. Розмова про істинне щастя / Г. С. Сковорода. - Х. : Прапор, 2002. - 280 с.

17. Сковорода Г. С. Сад пісень : вибрані твори / Г. С. Сковорода. - К. : Веселка, 1968. - 199 с.

18. Сковорода Г. С. Сад пісень : вибрані твори / Г. С. Сковорода. - К. : Веселка, 1972. - 203 с. : іл.

19. Сковорода Г. С. Світ ловив мене, та не впіймав / Г. С. Сковорода. - Х. : Фоліо, 2006. - 608 с.

20. Сковорода Г. С. Сочинения : в 2 т. / Г. С. Сковорода. - М. : Мысль, 1973. -Т. 1. - 511 с. : портр.

21. Сковорода Г. С. Сочинения : в 2 т. / Г. С. Сковорода. - М. : Мысль, 1973. - Т. 2. - 486 с.

22. Сковорода Г. С. Сочинения в стихах и прозе : редкая книга / Г. С. Сковорода. - СПб., 1861. - 310 с.

23. Сковорода Г. С. Твори : в 2 т. / Г. С. Сковорода. - К. : Вид-во АН УРСР, 1961. - Т. 1. - 640 с.

24. Сковорода Г. С. Твори : в 2 т. / Г. С. Сковорода. - К. : Вид-во АН УРСР, 1961. - Т. 2. - 562 с.

25. Сковорода Г. С. Твори : для старшого шкільного віку / Г. С. Сковорода. - К. : Веселка, 1996. - 271 с.

26. Сковорода Г. С. Твори : у 2 т. / Г. С. Сковорода. - К. : Обереги, 1994. - Т. 1 : Поезії ; Байки ; Діалог. - 1994. - 528 с.

27. Сковорода Г. С. Твори : у 2 т. / Г. С. Сковорода. - К. : Обереги, 1994 - Т. 2 : Трактати ; Діалоги ; Притчі ; Переклади ; Листи. - 1994. - 480 с.

28. Сковорода Г. С. Твори : у 2 т. / Г. С. Сковорода. - К. : Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України, 2005. - Т. 1 : Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. - 528 с.

29. Сковорода Г. С. Твори : у 2 т. / Г. С. Сковорода. - К. : Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України, 2005. - Т. 2 : Трактати, ; Діалоги ; Притчі ; Переклади ; Листи. - 2-е вид., випр. - 480 с.

30. Сковорода Г. С. Харківські байки / Г. С. Сковорода. - Нью-Йорк : Говерла, 1955. - 31 с.

31. Сковорода Г. С. Харьковские басни. Афоризмы / Г. С. Сковорода. - Х. : Литера Нова, 2010. - 183 с.

2. Книги про Г. С. Сковороду

1. Актуальні проблеми дослідження філософської культури східних слов'ян ХI-XVIII ст. : матеріали VIII міжнародної наукової конференції, присвяченої 270-літтю від дня народження Г. С. Сковороди / Ін-т філософії, Полтавський державний педагогічний ін-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : [б. в.], [б. р.]. - 126 с.

2. Барабаш Ю. Я. "Знаю человека..." : Григорий Сковорода : поэзия : философия : жизнь / Ю. Я. Барабаш. - М. : Художественная литература, 1989. - 333 с. : портр.

3. Беркович Є. С. Григорій Сковорода : біографія / Є. С. Беркович. - Х. : Вид-во Харківського ун-ту, 1968. - 183 с.

4. Булда М. І. Мудрець з Чорнухинського краю / М. І. Булда. - 2-е вид., доп. і перероб. - Чорнухи, 2006. - 48 с.

5. Вишеславський Л. Сковородинівське коло : поезії / Л. Вишеславський. - К. : Смолоскип, 1997. - 70 с.

6. Головаха І. П. Філософ-гуманіст Г.С. Сковорода / І. П. Головаха, І. П. Стогній. - К. : Політвидав України, 1972. - 76 с. : іл.

7. Григорій Сковорода - 250 : матеріали про відзначення 250-річчя з дня народження / уклад. І. П. Стогній. - К. : Наукова думка, 1975. - 256 с.

8. Григорій Сковорода - духовний орієнтир для сучасності : наукові матеріали XIII Сковородинівських читань в м. Переяславі-Хмельницькому : у 2 кн. - К. : Міленіум, 2007. - Кн. 1. - 323 с.

9. Григорій Сковорода і Паїсій Величковський: постаті на тлі епохи : збірник наукових праць за результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Полтава, 29 листоп. 2012 р. : до 290-річчя з дня народження. - Полтава : ПУЕТ, 2013. - 196 с.

10. Григорій Сковорода і проблеми національної філософії : матеріали II Харківських Міжнародних Сковородинівських читань: "Національна філософія: минуле - сучасне - перспективи", присвячених 200-річчю з дня смерті Г. С. Сковороди. - Х., 1996. - 160 с.

11. Григорій Сковорода : матеріали про відзначення 250-річчя з дня народження / ред. В. І. Шинкарук. - К. : Наукова думка, 1975. - 255 с. : іл.


12. Григорій Сковорода. Тарас Шевченко. Іван Франко. Леся Українка. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2012. - 472 с.

13. Григорій Сковорода 1722-1794 : бібліографічний покажчик / уклад. Г. І. Гамалій. - К., 2002. - 136 с.

14. Драч І. Ф. Григорій Сковорода : біографічна повість / І. Ф. Драч, С. Б. Кримський, М. В. Попович. - К. : Молодь, 1984. - 214 с. : іл.

15. Духовні автопортрети Григорія Сковороди, Лесі Українки, Олександра Довженка, Олеся Гончара / уклад. Н. М. Буцька. - Полтава : Рік, 2009. - 303 с.

16. Єшкілєв В. Л. Усі кути Трикутника : апокриф мандрів Григорія Сковороди / В. Л. Єшкілєв. - К. : Академія, 2012. - 246 с.

17. Зуб Т. С. Велетень думки і слова : до 270-річчя від дня народження та 200-річчя з дня смерті видатного українського філософа, гуманіста і поета Г. С. Сковороди / Т. С. Зуб. - Полтава : Криниця, 1992. - 38 с.

18. Іваньо І. В. Філософія і стиль мислення Г. Сковороди / І. В. Іваньо. - К. : Наукова думка, 1983. - 270 с.

19. Івах Б. А. Український мудрець : поема про славного українського філософа-містика Григорія Сковороду / Б. А. Івах. - Вінніпег, 1945. - 16 с.

20. Лощиц Ю. М. Сковорода / Ю. М. Лощиц. - М. : Молодая гвардия, 1972. - 223 с.

21. Махновець Л. Є. Григорій Сковорода : біографія / Л. Є. Махновець. - К. : Наукова думка, 1972. - 256 с. : іл.

22. Мишанич О. В. Григорій Сковорода і усна народна творчість / О.В. Мишанич. - К. : Наукова думка, 1976. - 151 с.

23. М. І. Туган-Барановський та Г. С. Сковорода: науково-пізнавальна проща до місць життя видатних українців : матеріали мобільного семінару Київ - Чорнухи - Лохвиця. - К. : [б. в.], 2007. - 58 с. : фотоіл.

24. Ніженець А. М. Григорій Сковорода: пам'ятні місця на Україні / А. М. Ніженець, І. П. Стогній. - К. : Наукова думка, 1984. - 95 с. : іл.

25. Ніженець А. М. Г. С. Сковорода. Заповідні місця на Харківщині / А. М. Ніженець. - Х. : Прапор, 1969. - 61 с. : іл., портр., факс. - Текст парал. укр. і англ. мовами.

26. Ніженець А. М. На зламі двох світів : розвідка про Г. С. Сковороду і Харківський колегіум / А. М. Ніженець. - Х. : Прапор, 1970. - 208 с. : іл.

27. Наш перворозум. Григорій Сковорода на портреті і в житті : фотокнига / укл.: В. Я. Стадниченко, М. А. Шудря. - К. : Спалах, 2004. - 180 с. : іл., фот.

28. Осмир О. Сучасність мудрости Г. Сковороди : світоглядний нарис / О. Осмир. - Львів : Література та мистецтво, 2020. - 136 с.

29. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди : збірник статей / ред. О. Г. Дзеверін. - К. : Вища школа, 1972. - 246 с.

30. Перепеляк І. М. Григорій Сковорода : драматична поема / І. М. Перепеляк. - Х. : Майдан, 2008. - 154 с.

31. Пізнай себе, свій рід, свій нарід : XII Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді : тези науково-дослідницьких робіт / М-во освіти і науки України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди. - Х. : [б. в.], 2018. - 440 с.

32. Пільгук І. І. Григорій Сковорода : художній життєпис / І. І. Пільгук. - К. : Дніпро, 1971. - 262 с. : іл.

33. Поліщук Ф. М. Григорій Сковорода. 1722-1794 : життя і творчість / Ф. М. Поліщук. - К. : Дніпро, 1978. - 262 с. : портр.

34. Попов П. М. Григорій Сковорода / П. М. Попов. - 2-ге вид., випр. . - К. : Дніпро, 1969. - 173 с.

35. Постать Григорія Сковороди в сучасному філософсько-культурному просторі : збірник тематичних матеріалів (наукових статей) наукової конференції, присвяченої 290-річчю від дня народження Григорія Сковороди, смт. Чорнухи, 20-21 черв. 2012 р. - Полтава, 2012. - 284 с.

36. Сковорода Григорій : дослідження, розвідки, матеріали : збірник наукових праць / ред. В. Т. Береговий. - К. : Наукова думка, 1992. - 384 с.

37. Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; ред. І. П. Стогній. - К., 2003. - 715 с.

38. Сковорода Григорій: образ мислителя / Ін-т філософії, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; ред. В. І. Шинкарук. - К., 1997. - 454 с.

39. Спадщина Григорія Сковороди і сучасність : матеріали читань до 200- річчя з дня смерті Г. Сковороди 21-22 грудня 1994 р. - Львів : Світ, 1996. - 190 с.

40. С. Р. Григорій Савич Сковорода : біографічний нарис : пер. з рос. / С. Р. - Катеринослав : Вид-во Союзу Споживчих Товариств, 1920. - 16 с.

41. Стадниченко В. Я. Іду за Сковородою : Сповідь у любові до вчителя : документальна повість-подорож / В. Я. Стадниченко. - К. : Криниця, 2002. - 176 с.

42. Стадниченко В. Я. Садівник щастя. Сковорода як дзеркало України : нариси, дослідження, спогади, поезії, світлини / В. Я. Стадниченко. - К. : Криниця, 2012. - 495 с. : іл.

43. Табачников И. А. Григорий Сковорода. 1722-1794 / И. А. Табачников. - М. : Мысль, 1972. - 207 с.

44. Учитель життя. Сковорода як гасло часу : нариси, дослідження, інтерв'ю, світлини / упоряд. В. Я. Стадниченко. - К. : Успіх і кар'єра, 2016.

45. Ушкалов Л. В. Григорій Сковорода / Л. В. Ушкалов. - Х. : Фоліо, 2009. - 124 с.

46. Ушкалов Л. В. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди / Л. В. Ушкалов. - 2-ге вид. - К. : Дух і Літера, 2017. - 368 с.

47. Ушкалов Л. В. Нариси з філософії Григорія Сковороди / Л. В. Ушкалов, О. В. Марченко. - Х. : Основа, 1993. - 152 с.

48. Ушкалов Л. В. Сковорода та інші : причинки до історії української літератури / Л. В. Ушкалов. - К. : ФАКТ, 2007. - 552 с.

49. Філософія Григорія Сковороди / В. І. Шинкарук [та ін.] ; АН УРСР, Ін-т філософії. - К. : Наукова думка, 1972. - 311 с.

50. Хитрук В. О. Оракул духа - Григорій Сковорода : нова філософська концепція творчості / В. О. Хитрук. - 2-ге вид., доп. - К. : Ставропігіон, 2013. - 106 с.

51. Чижевський Д. І Філософія Г. С. Сковороди / Д. І. Чижевський. - Х. : Прапор, 2004. - 271 с.

52. Шаян В. Григорій Сковорода лицар святої борні / В. Шаян. - Гамільтон, 1984. - 110 с.

53. Шевчук В. А. Григорій Сковорода : роман / В. А. Шевчук. - К. : Радянський письменник, 1969. - 317 с. : іл.

54. Шевчук В. А. Предтеча : роман / В. А. Шевчук. - К. : Дніпро, 1972. - 255 с. : іл.

55. Штельмах М. Л. P. S. Григорія Сковороди / М. Л. Штельмах. - Х. : Гімназія, 2013. - 319 с.

56. Эрн В. Ф. Г. С. Сковорода : жизнь и учение / В. Ф. Эрн. - М. : Тип. А. И. Мамонтова, 1912. - 342 с.

3. Статті з книг про Г. Сковороду

1. Бузинний О. Рукопис "Асхані" Г. С. Сковороди в полт. краєз. іст. архіві / О. Бузинний // Записки Полтавського інституту народної освіти. - Т. IV за 1926 - 1927 ак. рік. - Полтава, 1927. - С. 57-61.

2. Гнатишин О. Музичне мислення та мова у філософії Г. Сковороди й О. Потебні / О. Гнатишин // Культура України : збірник наукових праць. - Х. : ХДАК, 2009. - Вип. 27. - С. 255-264.

3. Гошко Т. Творчість Г. Сковороди в ретроспективі. "Християнська філософія" Г. Сковороди / Т. Гошко // Україна в минулому. - К.-Львів : АН України, 1992. - Вип. 1. - С. 83-100.

4. Григорій Сковорода і українське письменство останнього пятдесятиліття : (впливи і постать Г. С. Сковороди в пореволюційній українській літературі) // Степаненко М. Вибрані праці : Літературно-критичні розгляди. Петлюріана. Публіцистика / М. Степаненко. - Полтава : Просвіта, 1994. - С. 21-38.

5. Григорій Сковорода : [нарис життя та творчості] // Ротач П. П. Колоски з літературної ниви : короткий літературний календар Полтавщини / П. П. Ротач. - Полтава : Полтавський літератор, 1999. - С. 512-517. : портр.

6. Ідея народності та природовідповідності виховання Г. Сковороди // Левківський М. Історія педагогіки / М. Левківський. - К. : ЦУЛ, 2003. - С. 179-186.

7. Клочко В. Рідні пенати Григорія Сковороди / В. Клочко // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток : збірник наукових статей 2004 р. / Управління культури Полтавської облдержадміністрації, Полтавський державний педагогічний ун-т ім. В. Г. Короленка, Полтавський краєзнавчий музей. - Полтава : Дивосвіт, 2005. - С. 438-445.

8. Корнєва Л. Григорій Сковорода як оратор / Л. Корнєва // Полтавський державний педагогічний ун-т ім. В. Г. Короленка : збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. - Полтава : [б. в.], 2003. - Сер. "Філологічні науки", Вип. 3 (30). - С. 78-82.

9. Литовський В. Психологічна спадщина Г. С. Сковороди через призму діалогічності української культури / В. Литовський // Історико-психологічна реконструкція психологічної думки в етнокультурному просторі України : монографія. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. - С. 66-86.

10. Мацапура В. "Сад божественных пъсней" Сковороди як пам’ятка духовної поезії / В. Мацапура // Слов’янський збірник. - Полтава : Техсервіс, 2003. - Вип. 2. - С. 93-97.

11. Прозорливе око віри та істини : Григорій Сковорода // Жулинський М. Українська література: творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, вчителям / М. Жулинський. - К. : Либідь, 2011. - С. 31-44.

12. Сковорода - музикант // Шевчук В. Із вершин і низин : книжка цікавих фактів із історії української літератури / В. Шевчук. - К. : Днiпро, 1990. - С. 380-381.

13. Урок життя Григорія Сковороди // Слабошпицький М. З голосу нашої Кліо / М. Слабошпицький. - К. : Довіра, 1993. - С. 248-251.

14. Ушкалов Л. Біблійна герменевтика Григорія Сковороди на тлі українського барокового богомислення / Л. Ушкалов // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : нова серія. - Х. : Харківське історико-філологічне т-во, 1999. - Т. 8. - С. 23-44.

15. "Філософія серця" за Григорієм Сковородою // Томенко М. Теорія українського кохання / М. Томенко. - К. : ГЕНЕЗА, 2010. - С. 14-17.

4. Статті про Г. Сковороду в періодичних виданнях

1. Барабаш Ю. Григорій Сковорода / Ю. Барабаш // Слово і час. - 1997. - № 7. - С. 27-29.

2. Білянська Н. Сковорода - поет, філософ, учитель / Н. Білянська // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2006. - № 16. - С. 28-30.

3. Бовсунівська Т. Образи смутку в поезії Григорія Сковороди / Т. Бовсунівська // Дивослово. - 2002. - № 3. - С. 5-8.

4. Бондар І. Аналогії між віросповідними ідеями лютеранства та релігійними поглядами Г.С.Сковороди / І.Бондар // Філософські обрії. - 2009. - № 21. - С. 188-203.

5. Бондаревська І. Проблема початку і філософське обгрунтування у Григорія Сковороди / І. Бондаревська // Філософські обрії. - 2002. - № 8. - С. 3-15.

6. Бородій М. До біографії Григорія Сковороди : (кілька нововиявлених документів) / М. Бородій // Слово і час. - 1997. - № 11/12. - С. 10-20.

7. Бородій М. Наш Григорій Сковорода : (десять нових архівних документів з його біографії та нові шляхи пошуків) / М. Бородій // Криниця. - 1998. - № 1/6. - С. 85-100.

8.  Брайчевський М. Григорій Сковорода : історична поема / М. Брайчевський // Кур’єр Кривбасу. - 1998. - № 107. - С. 88-108.

9. Бурлетова І. І. Григорій Сковорода - музикант / І. І. Бурлетова // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2016. - № 11. - С. 32-35.

10. Верба Г. Григорій Сковорода на межі тисячоліть: проблема перекладу / Г. Верба // Київська старовина. - 2001. - № 1. - С. 156-169.

11. Верба Г. Перечитуючи Сковороду : (коментарії дослідника до кількох хрестоматійних поезій Григорія Сковороди) / Г. Верба // Дивослово. - 1998. - № 7. - С. 34-36.

12. Галіцина Л. Універсальність світогляду Григорія Сковороди : (урок узагальнення знань) / Л. Галіцина // Українська мова та література. - 1996. - № 11. - С. 1-2.

13. Галюк М. Український мислитель і пророк : [про Г. Сковороду] / М. Галюк // Народна армія. - 1995. - 1 листоп. - С. 4.

14. Гірний О. Педагог нетлінного життя : [Г. С. Сковорода] / О. Гірний // Українська мова та література. - 1999. - Верес. (№ 36). - С. 1-4.

15. Гнатюк Л. "Внутрішня людина" Григорія Сковороди : (погляд крізь призму староукраїнської літературно-мовної традиції XVІ-XVII століть) / Л. Гнатюк // Українська мова та література. - 2003. - Груд. (№ 48). - С. 16-19.

16. Гнатюк Л. Г. Сковорода: мовомислення й епоха / Л. Гнатюк // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2005. - № 34. - С. 6-8.

17. Гнатюк Л. Філософія слова Григорія Сковороди / Л. Гнатюк // Українська мова. - 2002. - № 1. - С. 63-70.

18. Голомонзина В. Антропологические идеи Г.С. Сковороды / В. Голомонзина // Вопросы культуры. - 2011. - № 9. - С. 42-48.

19. Гузар І. Скриті джерела філософії Григорія Сковороди / І. Гузар // Джерела. - 2003. - № 3. - С. 137-145.

20. Демченко С. Ідеї родинного виховання в параболах Г.Сковороди "Вдячний Еродій" та "Убогий Жайворонок" / С. Демченко // Рідна школа. - 2005. - № 11. - С. 42-43.

21. Дубовий О. Музика в діяльності Г. С. Сковороди / О. Дубовий // Рідна школа. - 2008. - № 6. - С. 73-75.

22. Жук В. Сторінка з життя філософа : [Г. Г. Сковорода] / В. Жук // Зоря Полтавщини. - 1972. - 5 берез. - С. 4.

23. Жулинський М. Григорій Сковорода: дух і слово / М. Жулинський // Голос України. - 1995. - 17 січ. - С. 15 ; Літературна Україна. - 1995. - 5 січ. (№ 1). - С. 5.

24. З архіву книжкової палати: Григорій Сковорода // Вісник Книжкової палати. - 2002. - № 11. - С. 45.

25. Ісіченко І. Сакральний простір "Саду божественних пісень" Григорія Сковороди / І. Ісіченко // Слово і час. - 2013. - № 1. - С. 52-63.

26. Йосипенко С. Л. Філософія Григорія Сковороди: проблеми, напрями і історія досліджень / С. Л. Йосипенко // Наука і суспільство. - 2012. - №11/12. - С. 8-14.

27. Карман Р. Педагогічні погляди Г. С. Сковороди / Р. Карман // Українська мова та література. - 2013. - Верес. (№ 18). - С. 33-35.

28. Ковалинський М. І. Життя Григорія Сковороди / М. І. Ковалинський // Наша віра. - 1997. - Груд. (№ 12). - С. 6 ; 1998. - Січ. (№ 1). - С. 10-11 ; Лют. (№ 2). - С. 12-13 ; Берез. (№ 3). - С. 15 ; Квіт. (№ 4). - С. 15 ; Трав. (№ 5). - С. 12 ; Черв. (№ 6). - С. 13 ; Лип. (№ 7). - С. 15.

29. Ковалінський М. Григорій С. Сковорода : (життя і деякі думки українського філософа-спіритуаліста) / М. Ковалінський // Визвольний шлях. - 1956. - № 5. - С. 545 - 552.

30. Козій Д. Три аспекти самопізнання у Сковороди : до 250-річчя народження / Д. Козій // Сучасність. - 1972. - № 12. - С. 66-78 ; Хроніка-2000. - 2000. - № 39/40. - С. 475-487.

31. Кононенко Т. Історіографія парадигм українознавства як передумова українознавчо-філософського дослідження спадщини Г. Сковороди / Т. Кононенко // Українознавство. - 2011. - № 2. - С. 102-110.

32. Коротенко В. До питання про родовід та родинні зв'язки Григорія Сковороди (за документами Державного архіву Полтавської області) / В. Коротенко // Край. - 2011. - Січ. (№ 81). - С. 15.

33. Кримський С. Феномен мудрості у творчості Григорія Сковороди : до 280-річчя від дня народження українського мислителя / С. Кримський // Вісник Національної академії наук України. - 2002. - № 12. - С. 42-46.

34. Куташ І. Категорія щастя в філософії Григорія Сковороди / І. Куташ // Хроніка-2000. - 2000. - № 37/38. - С. 332-350.

35. Максюта М. Є. "Сродність" Григорія Сковороди і національний образ буття: до актуалізації гуманістичних ідей / М. Є. Максюта, А. І. Коломієць // Гілея. - 2017. - № 126. - С. 228-231.

36. Марченко О. Криниця Григорія Сковороди : триптих / О. Марченко // Краєзнавство. - 1995. - № 1/4. - С. 82.

37. Митрович К. Портрет Сковороди : у 250-річчя його народження / К. Митрович // Сучасність. - 1972. - № 11. - С. 44-55.

38. Мушкетик Ю. Космічна згадка Григорія Сковороди на тлі гострої кризи культури в незалежній Україні / Ю. Мушкетик // Час/Тіме. - 1997. - 27 листоп.-3 груд. (№ 47). - С. 10.

39. Наливайко І. Народний любомудр : до 270-річчя Г. Сковороди / І. Наливайко // Добромисл. - 1993. - № 1. - С. 60 - 63.

40. Паласюк Г. Природна релігія та церква у системі поглядів Г.Сковороди / Г. Паласюк // Мандрівець. - 1998. - № 1. - С. 44-47.

41. Перепетченко Н. "Байки харківські" Г.С. Сковороди / Н. Перепетченко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2006. - № 34. - С. 21-30.

42. Петров В. До характеристики філософського світогляду Сковороди : вчення Сковороди про матерію / В. Петров // Хроніка-2000. - 2000. - № 39/40. - С. 587-602.

43. Петров В. Особа Сковороди / В. Петров // Філософська і соціологічна думка. - 1995. - № 1/2 ; № 3 ; № 5/6. - С. 183-234.

44. Піч Р. Сковородинський міф про Наркіса в світлі романтичної концепції міфотворчости / Р. Піч // Сучасність. - 1995. - № 10. - С. 162-167.

45. Погорілий С Символ у Сковороди / С. Погорілий // Сучасність. - 1973. - № 3. - С. 18-24.

46. Погребенник В. Григорій Сковорода як лірик і байкар / В. Погребенник // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - № 8. - С. 24-25.

47. Прокопов Д. Образ змія в діалогах Сковороди: контекст співвідношення трансцендетного та іманентного : історія української філософії / Д. Прокопов // Філософська думка. - 1998. - № 2. - С. 139-152.

48. Разуменко Т. Философия Г. С. Сковороды и ее отражение в романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" : до конспекту вчителя / Т. Разуменко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000. - № 2. - С. 48-50.

49. Рачек О. Любов і серце Григорія Сковороди / О. Рачек // Українська газета. - 2003. - 5 черв. (№ 21). - С. 8.

50. Романчук А. Сковорода открывает Францию / А. Романчук // Голос Украины. - 1995. - 31 окт. - С. 16.

51. Ротач П. "Вкраїни син, мудрець, пророк..." : сковородинівські етюди / П. Ротач // Полтавська думка. - 1997. - 5 груд. (№ 49). - С. 7.

52. Ротач П. Закликав до царства духу / П. Ротач // Зоря Полтавщини. - 1997. - 3 груд. - С. 3.

53. Рязанцева Т. Образ нарциса в інтерпретації Григорія Сковороди : традиції і новаторство / Т. Рязанцева // Людина і світ. - 1997. - № 11/12. - С. 23-24.

54. Сирцова О. Притча і міф в історіософії Г. Сковороди / О. Сирцова // Київська старовина. - 1995. - № 3. - С. 56-64.

55. Скакун О. Питання держави і права в філософії Г. С. Сковороди / О. Сакун // Право України. - 1995. - № 2. - С. 49-51.

56. Соловей Е. Сковорода і світ / Е. Соловей // Всесвіт. - 1996. - № 7. - С. 154-156.

57. Соя Б. Г. С. Сковорода - гордість українського народу / Б. Соя // Все для вчителя. - 1998. - № 8. - С. 30-32.

58. Степанишина Ю. Григорій Сковорода : розвиток українського байкопису / Ю. Степанишина // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000. - № 3. - С. 55-56.

59. Стогній І. Г. С. Сковорода і українська національна ідея / І. Стогній // Рідна школа. - 2002. - № 7. - С. 58-61.

60. Стогній І. П. Про поєднання вчення і життя Г. С. Сковороди / І. П. Стогній // Рідна школа. - 2000. - № 11. - С. 75-77.

61. Стратій Я. Твори Григорія Сковороди німецькою / Я. Стратій, С. Йосипенко // Філософська думка. - 2014. - № 6. - С. 90-93.

62. Стрілько В. Мотиви християнської моралі у творчостІ Григорія Сковороди як передумова формування засад українського національного виховання / В. Стрілько // Українська література в загальноосвітній школі. - 2014. - № 6. - С. 37-38.

63. Сюндюков І. Григорій Сковорода :"Час скінчити мандрівку" / І. Сюндюков // День. - 2006. - 10 лют. - С. 8.

64. Ткаченко Л. В.  Г. С. Сковорода про особистість і розвиток особистості: педагогічний підхід / Л. Ткаченко // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 4. - С. 31-40.

65. Ткаченко Л. Григорій Сковорода: екзистенційні домінанти життєтворення / Л. Ткаченко // Рідна школа. - 2014. - № 11. - С. 64-69.

66. Ульяновський В. Віктор Петров: осягнення Сковороди / В. Ульяновський // Київська старовина. - 2001. - № 4. - С. 104-109.

67. Ушкалов Л. Сковорода і візантійське богослів’я / Л. Ушкалов // Філософська думка. - 2014. - № 5. - С. 62-72.

68. Федів Ю. Жити велів "по натурі" і "сродності" : його називали хто українським Сократом, хто Піфагором, інші Лейбніцем. Незаперечне одне: творчість Г. С. Сковороди є важливим вузловим пунктом у розвитку філософської думки України / Ю. Федів, Г. Волинка // Віче. - 1994. - № 11. - С. 124-131.

69. Філіпчук Г. Дух сковородинства в нашому часі / Г. Філіпчук // Буковинський журнал. - 2018. - № 1. - С. 106-122.

70. Фоменко А. Філософія людини Г. С. Сковороди / А. Фоменко // Хроніка-2000. - 2007. - № 71. - С. 479-489.

71. Чапленко В. Мовна позиція і мова Григорія Сковороди / В. Чапленко // Визвольний шлях. - 1963. - № 6. - С. 649-671.

72. Черпакова Л. Дещо нове з біографії Григорія Сковороди / Л. Черпакова // Село полтавське. - 2008. - 17 жовт. (№ 40). - С. 13.

73. Чижевський Д. Теорія символів Г. С. Сковороди / Д. Чижевський // Хроніка-2000. - 2000. - № 39/40. - С. 58-67.

74. Чижевський Д. Філософія Г. Сковороди : Сковорода-містик / Д. Чижевський // Хроніка-2000. - 2000. - № 39/40. - С. 455-474.

75. Чорноморець Ю. Християнський платонізм Григорія Сковороди / Ю. Чорноморець // Філософська думка. - 2014. - № 5. - С. 88-97.

76. Шевченко В. Григорій Сковорода у спогадах та перших дослідженнях / В. Шевченко // Українська мова та література. - 1997. - № 44. - С. 1-3.

77. Шевчук В. Пізнаний і непізнаний сфінкс : Григорій Сковорода сучасними очима. Розмисел / В. Шевчук // Кур’єр Кривбасу. - 2008. - № 220/221. - С. 251-328 ; № 222/223. - С. 223-265 ; № 224/225. - С. 219-266 ; № 226/227. - С. 170-210 ; № 228/229. - С. 250-292.

78. Шевчук Т. Музичний код творчостІ Григорія Сковороди / Т. Шевчук // Слово і час. - 2011. - № 5. - С. 24-35.

79. Шибанов Г. Міг би стати сотником і... Григорій Сковорода / Г. Шибанов // Село полтавське. - 2008. - 28 листоп. (№ 46). - С. 13.

80. Яковенко А. І. Проблематика самовизначення та самореалізації особистості в євангельській метафізиці Г. С. Сковороди / А. І. Яковенко // Культура і сучасність. - 2007. - № 2. - С. 55-61.

81. Яремченко М. Питання освіти та виховання у творчій спадщинІ Г.С. Сковороди : діалоги про духовність. / М. Яремченко, Н. Калениченко // Початкова школа. - 1995. - № 12. - С. 4-7.

Немає коментарів:

Дописати коментар