середа, 28 червня 2023 р.

«Енеїда» І. П. Котляревського як утвердження незнищенності нації»

 Департамент культури і туризму

Полтавської обласної військової адміністрації 

Полтавська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. І. П. Котляревського

Полтавський літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

запрошуємо до участі у науково-практичній конференції

«Енеїда» І. П. Котляревського як утвердження незнищенності нації»:

( До 225-річчя виходу в світ першого видання поеми),

яка відбудеться 12 вересня 2023 р.Тематичні напрямки:

Іван Котляревський у документах, спогадах, дослідженнях

Спадщина Івана Котляревського у європейському культурному контексті

Краєзнавство у відродженні духовності та культури нації:

❖ освітянське краєзнавство;

❖ музейне краєзнавство;

❖ літературне краєзнавство;

❖ краєзнавча персоналістика.


До участі у науково-практичній конференції запрошуємо вчених, молодих науковців, філологів, істориків, краєзнавців, бібліотекарів, книгознавців, музейних та архівних працівників, студентів, учителів, журналістів, представників громадських організацій.

За результатами роботи конференції буде видано електронний збірникматеріалів. 

Заявки на участь у конференції та повідомлення згідно з викладеною тематикою прийматимуться до 1 вересня 2023 року.

Участь у конференції – безкоштовна.

Робоча мова конференції – українська.


Вимоги до оформлення:

1. Обсяг – 5-10 сторінок;

2. Параметри сторінки й тексту: аркуш А4, інтервал 1,5, формат MicrosoftWord, шрифт  тексту статті TimesNewRoman 14 кегель, розширення файлу*.doc (текстовий редактор Microsoft Word);

3. Поля: ліворуч – 20 мм, праворуч – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм;

4. Індекс УДК – від лівого краю сторінки без абзацу. (З питань присвоєння індексу УДК можна звертатись до працівників Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського).

5. Інформація про автора(-ів) у такій послідовності: автор, співавтор (ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання і посада (справа від центру).

6. Назва організації, у якій працюють автори (справа від центру).

7. Назва статті (по центру).

8. Наступний рядок починається зі слова «Анотація» (друкується напівжирним шрифтом, курсивом, розмір – 10 кегль). І далі текст анотації – 3-5 речень.

9. Після тексту анотації розміщуються ключові слова, розмір шрифту – 10 кегль.

10. Основний текст статті (розмір шрифту – 14 кегль, розміщення – по ширині аркуша).

11. Список використаних джерел має містити не менше 4 джерел.

12. Список використаних джерел оформлюється згідно з останніми вимогами державного стандарту ДСТУ 8302:2015, друкується в алфавітному порядку. Посилання на джерела у тексті подаються у квадратних дужках (без зносок) (зразок: [12, с. 35]).

13. Текст доповіді зі списком використаних джерел надсилати на електронну скриньку poltava_ounb@ukr.net.Листи надсилати, вказавши тему електронного листа «Енеїда_конференція». Назва прикріпленого файлу – латинськими літерами, прізвище автора та назва міста проживання автора (напр., Ivanenko_Poltava).

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань,системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела,написання власних імен, географічних назв тощо.

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для розміщення узбірнику.

Повідомлення про включення матеріалів у програму конференції та запрошення на конференцію кожному автору будуть надіслані додатково.


Конференцію буде проведено у змішаному (онлайн, офлайн) форматах.

Посилання на відео-конференцію буде надіслано напередодні конференції.

Контактні особи для уточнення інформації:

Перепьолкіна Оксана Петрівна, провідний бібліограф відділу краєзнавства, тел. (0532) 60-90-99; 066 420 01 83;

Чорноволенко Любов Іванівна, завідувачка науково-методичного відділу, тел. (0532) 60-90-99; 095 393 83 44


Адреса оргкомітету: 36000, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 17, Полтавська

ОУНБ ім. І. П. Котляревського.

З повагою, Оргкомітет конференції

ЗАЯВКА

Відомості про автора (авторів)

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання (за наявності вказати)

Місце роботи

Посада

Тема доповіді / статті

Електронна адреса

Контактний телефон


Немає коментарів:

Дописати коментар